Aktuelle arrangementer

Maritimt industrisamarbejde med forsvaret

Få pladser tilbage 28. februar 2019 kl. 13:00 til 16:00 - Sinatur Hotel Storebælt

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indkøber årligt materiel for ca. 6 mia kr. til hele Forsvarsministeriets myndighedsområde. En af de store myndigheder, som FMI indkøber og leverer materiel til er Søværnet.

ISO14001 erfa-møde hos ICM SAFETY A/S

5. marts 2019 kl. 08:30 til 14:30 - ICM SAFETY A/S

Nudging og adfærdsdesign i miljøarbejdet - når det rigtige er det nemmeste og det alle vælger. Ved at kende til en række adfærdsmønstre som alle mennesker har - kan vi sikre at de rigtige handlinger også er dem der bliver valgt naturligt.

Boost din virksomhed med ny viden om IPR

7. marts 2019 kl. 13:00 til 16:00 - Teknologisk Institut

Danske virksomheders konkurrenceevne og økonomiske output afhænger i stigende grad af immaterielle aktiver. UAS, Teknologisk Institut og Odense Robotics afholder d. 7. marts 2019 et arrangement om værdien af IPR for små- og mellemstore virksomheder.

Digital Academy workshop: Arbejd professionelt med datadreven brugerindsigt

8. marts 2019 kl. 09:00 til 14:00 - UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Flere og flere søgninger på eksempelvis Google indeholder ordene ‘I’ og ‘me’. Turisterne har en klar forventning om personaliserede søgeresultater, som tager udgangspunkt i deres specifikke behov.

Vi Bygger Fyn # 10 og Diplomoverrækkelse

21. marts 2019 kl. 15:30 til 18:00 - Korsløkken

Dansk Byggeri, IDA Fyn, Byg til Vækst og MiljøForum Fyn- Byggeri inviterer til Vi Bygger Fyn #10. Hør om digitalisering, strategi og ledelse i byggebranchen.

Konference om dokumentation af bæredygtighed i byggematerialer

26. marts 2019 kl. 13:00 til 16:00 - Forskerparken, auditoriet

Hvordan kan EPD’er anvendes som konkurrenceparameter i det bæredygtige byggeri? Hvordan kan produktspecifikke EPD’er være input i LCA-beregninger og kvantificere cirkulær økonomi? Og hvad kan vi lære af udlandets brug af EPD’er og den værdi der er sk

Bike Island Årstræf

28. marts 2019 kl. 09:30 til 15:00 - Boltinggaard Gods

Årligt cykeltræf, hvor alle, der arbejder med cykelturisme eller relaterede erhverv mødes for at få inspiration. Formålet er, at gøre os stærkere rustet til i fællesskab at at gøre vores område til Nordeuropas mest attraktive cykelferiedestination.

ISO14001 erfa-møde

6. maj 2019 kl. 08:30 til 14:30 - Sted angives senere

Gør dine kollegaer til dine ambassadører i miljøarbejdet- Intern kommunikation og facilitering af gode møder.

ERFA-møde om certificering af bæredygtigt byggeri

23. maj 2019 kl. 08:30 til 13:00 - Forskerparken, Konferencen

MiljøForum Fyn inviterer til ERFA-møde om certificering af bæredygtigt byggeri. Her er inspiration og videndeling om tiltag i det bæredygtige byggeri øverst på dagsordenen. Hør bl.a.

Om Udvikling Fyn P/S


Kontaktoplysninger


Udvikling Fyn P/S
Forskerparken 10
5230 Odense M

Telefonnummer: +45 63759500
E-mail: kontakt@udviklingfyn.dk
Hjemmeside: www.udviklingfyn.dk